จัดฟันฟอกสีฟัน

จัดฟัน ฟอกสีฟัน สำหรับคลินิคทันตกรรมของเราจะให้บริการท่านในหลายๆด้านด้วยกัเกี่ยวกับทันตกรรม อาทิเช่น การดัดฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การสะพานฟัน การฟอกสีฟัน การผ่าฟัน การอุดฟัน เป็นต้น ซึ่งคลินิคของเราให้บริการท่านด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพในแต่ละด้านโดยเฉพาะ

สำหรับการฟอกสีฟันซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยแก้ไขปัญหาฟันที่มีลักษระเป็นคราบ ฟันเหลือง ซึ่งอาจเกิดมาจากคราบกาแฟ บุหรี หรื อื่นๆ การทำให้ฟันกลับมามีสีขาวทำใหท่านมีความมั่นใจมากขึ้น คลินทันตกรรมของเราให้บริการด้วยการฟอกสีฟันด้วยกันเครื่อง 2ชนิดคือ

- การฟอกสีฟันด้วยเครื่องฟอกสีฟัน Cool Light Tooth

-การฟอกสีฟันด้วยเครื่องฟอกสีฟัน เครื่องฟอกสีฟัน Laser Tooth Whitening

การฟอกสีฟัน มีด้วยกันหลายวิธี เช่น

1. การฟอกสีฟัน โดยวิธีการทำเองที่บ้าน

2. การฟอกสีฟันด้วยระบบแสงเย็น

3. การฟอกสีฟันด้วยระบบแสงเลเซอร์

 
ฟอกสีฟันด้วยระบบแสงเย็น
 
ฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์

การจัดฟัน

การจัดฟันเป็นกระบวนการแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของฟัน และการสบฟัน   ที่ผิดปกติให้กลับไปสู่
สภาพที่ปกติ ซึ่งโครงสร้างที่ถูกปรับเปลี่ยนรวมทั้งฟันที่ถูกเลื่อนไปจะเกิดจากการใช้แรงที่ละเอียดอ่อนทั้งจากเครื่องมือ
ภายนอกและภายในช่องปากเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับแต่งใหม่ กระดูกที่ล้อมรากฟันจะเกิดการละลายและเสริมสร้าง
ใหม่ของกระดูกแบบค่อยเป็นค่อยไปและเกิดการเคลื่อนตัวของฟันในอัตราเฉลี่ย 1 มิลลิเมตร ต่อ 1 เดือน

การแปรงฟัน

  • แปรงบริเวณ Bracket และลวดจัดฟัน วางขนแปรงบน Bracket ขยับและหมุนขนแปรงไป-มา ในช่วงสั้นๆอย่างน้อย 10 ครั้ง

  • แปรงด้านนอกของฟัน วางขนแปรงที่บริเวณคอฟันให้ขนแปรงจรดขอบเหงือกและทำมุม 45 องศากับแนวแกนฟัน ขยับขนแปรงไปมาในช่วงสั้นๆ และปัดขนแปรงไปยังปลายฟัน

  • แปรงด้านในของฟัน - วางขนแปรงที่บริเวณคอฟันทางด้านในของฟันให้ขนแปรงจรดระหว่างขอบเหงือกและคอฟัน ขยับขนแปรงไป - มาในช่วงสั้นๆ และปัดขนแปรงไปยังปลายฟัน

  • แปรงด้านบดเคี้ยว วางขนแปรงบนด้านบดเคี้ยว ขยับแปรงเข้าออกตามแนวฟันกราม เพื่อทำความสะอาดด้านบดเคี้ยวของฟัน


อาการหลังจากการจัดฟัน

อาการเจ็บจากการจัดฟัน หลังการปรับเครื่องมือจัดฟันใหม่ เกิดจากการที่หลอดเลือดถูกกด
จากแรงที่ดันฟันซึ่งเป็นการเริ่มต้นของขบวนการทางชีวภาพที่ทำให้ฟันเคลื่อนไปได้ อาการเจ็บ
นี้จะบรรเทาลงใน 3- 5 วัน ผู้จัดฟันสามารถทานยาแก้ปวด เพื่อบรรเทาอาการปวดได้ นอกจากนี้
การเคี้ยวอาหาร (ที่ไม่แข็ง ที่อาจจะทำให้เคลื่องมือหลุดได้)ในช่วง 8 ชั่วโมงแรกหลังจากการ
ปรับเครื่องมือ สามารถขยับ หรือนวดบริเวณที่แรงกดเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตรอบ
รากฟัน

ข้อควรรู้สำหรับผู้ที่จัดฟัน

หลังจากการจัดฟันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ทันตแพทย์จะทำการถอดเครื่องมือจัดฟันออกทั้งหมด คนทั่วไปคิดว่าการรักษานั้นจบลงแล้ว และไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกแต่ความจริงแล้วการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องภายหลังจากการถอดเครื่องมือจัดฟันออกไปแล้วเป็นสิ่ง สำคัญมากและยังถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดฟันอยู่ถ้าคนไข้คนใดไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดฟันที่จัดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็อาจจะกลับมาสู่สภาพเดิมได้ ซึ่งข้อแนะนำการปฏิบัติตนหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วมีดังนี้

  • ใส่เครื่องมือหลังจัดฟันหรือรีเทนเนอร์ (Retainer) และกลับมาตรวจตามที่ทันตแพทย์จัดฟันสั่งอย่างเคร่งครัด

  • กรณีรีเทนเนอร์ เสียหายหรือชำรุด ให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อทำรีเทนเนอร์อันใหม่

  • ถ้าฟันที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มมีการบิดเกหรือเคลื่อนที่ออกไปนอกแนวเดิมให้รีบกลับมาพบทันตแพทย์จัดฟันโดยเร็วที่สุด เพื่อทำการแก้ไข

  • รักษาความสะอาดช่องปากและทำความสะอาดรีเทนเนอร์อยู่เสมอ

  • พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟัน และเช็คสภาพของฟันว่ามีการเคลื่อนที่หรือไม่ทุกๆ 6 เดือน

ประโยชน์ของทันตกรรมจัดฟัน

1.ลดการใส่ฟันปลอมในอนาคต

2. ป้องกันการเกิดโรคปริทันต์ หรือเหงือกอักเสบได้

3. แก้ไขนิสัยผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสบฟันผิดปกติ และขจัดสิ่งกีดขวางการเจริญเติบโต

ของใบหน้าในระยะฟันน้ำนม

4. แก้ไขการสบฟันผิดปกติในระยะฟันชุดผสม

5.ช่วยในเรื่องการออกเสียงทำให้ออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นและถูกต้อง

6. เพื่อความสวยงาม เสริมสร้างบุคลิกภาพทีดี สร้างความมั่นในให้มากขึ้น

โปรโมชั่น พิเศษ

พิเศษ จัดฟัน วันนี้ ฟรี ค่าเอ็กซเรย์ฟัน 2ฟิล์ม ใหญ่ เฉพาะืัที่คลินิคทันตกรรมสุขุมวิท 101/1

 

ขั้นตอนฟอกสีฟันด้วยเครื่องเลเซอร์ Doctor Smile

ขั้นตอน และวิธีการฟอกสีฟันด้วยระบบแสงเย็น  

โปรโมชั่น

- ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ ลดเหลือ 7,500.- ฟรี ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน มูลค่า 3,300.- พิเศษ2ท่านเพี่ยง14,000.-

-ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น ลดเหลือ 4,500.- ฟรี เคลือบฟลูออไรด2 ท่าน เพียง 8,000-

- จัดฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง เริ่มต้นเพียง 35,000 - 40,000 แบ่งชำระได้นาน 30 เดือน

ติดต่อเรา

 call center : 086-3070074

E-mail : lalalada@gmail.com, dentelik_staff9@yahoo.co.th